MM3028

Creator: WONG Chun Wai

Creator: WONG Chun Wai

Demo Performance:
Steel-stringed Zheng: LEE King Chi
Pipa: TONG Hoi Wun
Dizi: Kong CHAN
Erhu: Nero LEE

Demo Performance (With percussion – Version 2):
Steel-stringed Zheng: LEE King Chi
Pipa: TONG Hoi Wun
Dizi: Kong CHAN
Erhu: Nero LEE
Large & Small Woodblocks: LAM Yip
Cymbals: LUNG Lok Yun

MM1010

Creator: KWOK Kai Fai

Creator: KWOK Kai Fai

 • Demo Performance 1:
 • Small low-pitch woodblock (as drum): KWOK Kai Fai
 • High-rimmed gong: LAM Yip
 • Large cymbals: LUNG Lok Yun
 • Demo Performance 2:
 • Small low-pitch woodblock (as drum): KWOK Kai Fai
 • Chao gong: LAM Yip
 • Large cymbals: LUNG Lok Yun
 • Demo Performance 3:
 • Single-skin frame drum: DAI Rihui
 • Mid-pitch tiger gong: LAM Yip
 • Small mid-pitch cymbals: LUNG Lok Yun
 • High-pitch hand gong: Kong CHAN

MM1008

Creator: KWOK Kai Fai

Creator: KWOK Kai Fai

 • Demo Performance 1:
 • Small low-pitch woodblock (as drum): KWOK Kai Fai
  High-rimmed gong: LAM Yip
  Large cymbals: LUNG Lok Yun

 • Demo Performance 2:
 • Small low-pitch woodblock (as drum): KWOK Kai Fai
 • Chao gong: LAM Yip
 • Large cymbals: LUNG Lok Yun
 • Demo Performance 3:
 • Single-skin frame drum: DAI Rihui
 • Mid-pitch tiger gong: LAM Yip
 • Small mid-pitch cymbals: LUNG Lok Yun
 • High-pitch hand gong: Kong CHAN